martes, 16 de octubre de 2012


And in this crazy life And through these crazy times It's you
You make me sing You're every line You're every word
You're everything

No hay comentarios:

Publicar un comentario